ת’ זה תחבורה ציבורית – ריכוז מסמכים

מכתב לועדת הכלכלה – מוזמנים להעיר הערות:

ועדת הכלכלה טרכטנברג

הצעה חדשה בהשראת תחרות “עיר בת קיימא” – לתפיסה מקיימת של תחבורה ציבורית בירושלים, מאת גדי עירון:

תחבורה ציבורית ירושלים

אני מרכז כאן את הגרסאות העדכניות של המסמכים; דיונים, אירועים וכו’ בקבוצה בפייסבוק:

מצגת ת’ זה תחבורה ציבורית של איתמר ושלי לתחרות דה-מרקר:

PublicTransortion

ואפשר להצביע עבורה כאן, אחרי הרשמה לעמוד של דה-מרקר (אנחנו מהמובילים!):

http://apps.facebook.com/israel_arena/item_view.php?itemID=30

29.8.2011 – עלתה גרסא 2, בעקבות הדיונים בירושלים ובת”א. מוזמנים להמשיך להעיר ולהציע:

דרישות תחבורה ציבורית גרסא 2

הערות לגרסא 2

סיכום מפגש דיון במאהל חיפה

המסמכים המקוריים:

http://www.facebook.com/groups/127475187347484

תקציר – החזון ודרישות PDF

המסמך המפורט PDF

This entry was posted in Social & Green Politics, שירות לציבור. Bookmark the permalink.

1 Response to ת’ זה תחבורה ציבורית – ריכוז מסמכים

  1. Pingback: משמרות המהפכה – כל מיני דברים שהצטברו | רוח וצלצולים

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s